تخلیه پیشرو در حال فعالیت در زمینه خدمات فنی و تاسیسات ساختمان می باشد. مدیریت شرکت امیدوار است بتواند در زمینه مشاوره اینترنتی ، تلفنی و حضوری و همچنین اجرای خدمات فنی ساختمان رضایت کلیه مشتریان گرامی را برآورده نماید.

شعبه های اصلی :

09192326030

09215618410

22534022

44603417

88763913

22643890